Translations:About Spiral/12/ca

Jump to navigation Jump to search

La reposta a "Què fer?" segueix sent difícil de formular i aplicar. Així i tot, moltes bones idees s'han formulades en els passats anys i segles. Molta gent les està posant en pràctica avui en dia. Molta altra gent s'hi afegiria si només sabessin qui i per què. El punt de partida i comú denominador de tot el que fem és el principi d'Espiral.