Translations:About Spiral/12/cs

Jump to navigation Jump to search

Odpověď na otázku Co je třeba udělat? je těžké formulovat a realizovat. I přesto byla spousta dobrých nápadů v posledních letech a stoletích formulována a je dnes praktikována velkým množstvím lidí. Spousty dalších by se k nim připojily, kdyby věděly ke komu a proč. Východiskem a společným jmenovatelem ke všemu, co děláme, je princip Spirály.