Translations:Happiness for everyone/12/ca

Jump to navigation Jump to search

Deixar el capitalisme enrera és una gran tasca, però necessària. És senzill fer un primer pas, i llavors un altre...